За нас

СУ „Васил Левски” е с дванадесеткласно обучение – дневна форма и непрофилирана подготовка.

Първи чужд език:

  • английски език

Втори чужд език:

  • немски език

Обучението в училището се води от 20 квалифицирани специалисти.

Училището предлага разнообразни извънкласни форми в съответствие с интересите на учениците. Работи по различни национални програми и проекти.

Новини

Контакти

гр. Бойчиновци
ул. Г. Димитров №90


тел. +359 878190957
тел. +359 878202381

e-mail: sou_boychinovtsi@abv.bg