История

Родено в зората на свободата, училището в Бойчиновци съществува от 1880 година.

1883 г. се построява специална училищна сграда с една класна стая от кмета Стамен Денков и Младен Тодоров, които става учител.

1889 г. учителят Тома Давидов с помоща на населението загражда училищния двор с плет.

През 1906 г. избухва голям пожар.Селото изгаря, изгаря и голяма част от архива на училището.

През 1912 г. учителят Давид Генчев построява още една класна стая.

През 1913-1914 г. училището е с две паралелки в които са се обучавали слято по две отделения.

1917-1918 г. – война.Учителят Давид Генчев – войник.Учебните занятия са прекъснати.Училището е превърнато последователно в болница, казарма, склад, община.

През 1921-1922 г. се поставя началото на прогимназия.Открива се първи прогимназиален клас.Учебните занятия се водят в частни къщи на гарата.Прогимназията става пълна трикласна през 1924-25 г.

През 1929-1930 г. под формата на генерален ремонт на мястото на съществеващата училищна сграда е построена нова с три класни стаи ( сега съществуващата сграда във втори квартал ).

През 1935-1938 е изградена сегашната училищна сграда на един етаж, в която на 15.09.1938 г. тържествено се обединява началното училище от селото и прогимназията от гарата в едно основно училище.

През 1959-1960 г. е построен втория етаж на училищната сграда.

От 1960-1961 година училището е осмокласно.

След 1991 г. училището продължава с гимназиална степен и издаване на дипломи за средно образование.  

Новини

Контакти

гр. Бойчиновци
ул. Г. Димитров №90


тел. +359 878190957
тел. +359 878202381

e-mail: sou_boychinovtsi@abv.bg