Екип

Директор

/Снимки/53.JPG

Георги Ценов Николов

 • директор: 1992 г. - 1995 г. ; 1998 г. -
 • магистър по специалността "информатика и инф. технологии"
 • втора професионална квалификационна степен
 • множество допълнителни квалификации и специализации

Преподаватели в начална степен

 • 1 клас - Мариетка Павлова
 • 2 клас - Мариана Цветанова
 • 3 клас - Дияна Кирилова
 • 4 клас - Красимира Илиева

Преподаватели по български език и литература

 • Росица Величкова
 • Мария Иванова

Преподаватели по английски език

 • Мариана Георгиева

Преподаватели по математика

 • Емилия Видолова

Преподаватели по информатика и ИТ

 • Даниела Славчева

Преподаватели по история и цивилизация

 • Георги Георгиев

Преподаватели по география и философски цикъл

 • Красимира Георгиева

Преподаватели по физика и астрономия и по химия и опознаване на околната среда

 • Нели Славчева

Преподаватели по биология и здравно образование

 • Детелина Григорова

Преподаватели по физическа култура и спорт

 • Емилиян Стоянов

Възпитатели

 • Иван Бичовски
 • Елена Мартинова
 • Пламенка Станева

Новини

Контакти

гр. Бойчиновци
ул. Г. Димитров №90


тел. +359 878190957
тел. +359 878202381

e-mail: sou_boychinovtsi@abv.bg