Профил на купувача

Обществени поръчки:

решение, информация за сключен договор, публична покана, решение, решение за класиране, договорЗОП1, ЗОП2, ЗОП3, ЗОП4, ЗОП5, протокол25, уведомление1, уведомление2, уведомление3, уведомление4     

Бюджет:

Бюджет 2014

отчет 01.2014, отчет 02.2014, отчет 03.2014, отчет 04.2014, отчет 05.2014отчет 06.2014, отчет 07.2014, отчет 08.2014, отчет 09.2014, отчет10.2014, отчет11.2014, отчет12.2014 

Бюджет 2015

отчет 01.2015 , отчет 02.2015, отчет 03.2015, отчет 04.2015, отчет 05.2015, отчет 06.2015, отчет 07.2015, отчет 08.2015, отчет 09.2015, отчет 10.2015, отчет 11.2015, отчет 12.2015  

Бюджет 2016

отчет 01.2016, отчет 02.2016, отчет 03.2016, отчет 04.2016, отчет 05.2016, отчет 06.2016, отчет 07.2016отчет 08.2016, отчет 09.2016, отчет 10.2016, отчет 11.2016, отчет 12.2016

Бюджет 2017

отчет 01.2017, отчет 02.2017, отчет 03.2017, отчет 04.2017, отчет 05.2017, отчет 06.2017, отчет 07.2017, отчет 08.2017, отчет 09.2017, отчет 10.2017, отчет 11.2017, отчет 12.2017

Бюджет 2018

отчет 01.2018, отчет 02.2018, отчет 03.2018, отчет 04. 2018, отчет 05. 2018, отчет 06.2018, отчет 07.2018, отчет 08.2018, отчет 09.2018, отчет 10.2018, отчет 11.2018, отчет 12.2018

Обявление

Бюджет 2019

отчет 03.2019, отчет 06.2019


 

Новини

Контакти

гр. Бойчиновци
ул. Г. Димитров №90


тел. +359 878190957
тел. +359 878202381

e-mail: sou_boychinovtsi@abv.bg